Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
Meie visioon ja teenused Säästlikus igapäevaelus Säästev Areng Innovatsioon Ettevõtte Ainulaadsuse Masin
 

ALATI sammu võrra ees.

Meie pühendumuse aluseks on iga detaili uurimine. Just selle tõttu jälgime me väga täpselt meie ümbritseva keskkonna tingimusi, kasutades selleks kvaliteetseid tööriistu.

ENERGIA Visioon Säästev energiapoliitika peaks olema kogu ühiskonna esmane eesmärk. Fossiilsed energiaallikad on end kiiresti ammendamas, mis põhjutavad muret tekitavaid tagajärgi ülemaailmsele keskkonna-ja majanduslikule olukorrale, ning mõjutavad meid igapäevaelus järjest enam. Lisaks sellele on levinud suuremahuline energia raiskamine, eriti mis puudutab kütte-, jahutus, valgustus ja üldist haldamist hoonetepangas, nii avalikus- kui erasektoris.

Liiga tihti on ehitiste energiatarbimise maht teadmata, lisaks suurendavad energia raiskamist ka vähesed teadmised hoone struktuursetest omadustest ja hoone hooletu haldamine. Siinkohal on oluline silmas pidada kahte olulist suunda: tarbimise vähendmine ning taastuvate ja alternatiivsete energia allikate kasutusele võtmine. Teave, teadmised, haridus, mida toetavad uuringud, mis annab hoogu trendi ümberpööramisele, mis parandab oluliselt elukvaliteeti, pakkudes keskkonnale, kus me elame rohkem hoolt ja austust.

KES ME OLEME

ENERGE on Itaalias sündinud kontseptsioon ning uudne ettevõtluse vorm. Tegemist on EL tunnustatud ESCo (Energy Saving Company) meetodite kogumikuga, mis on professionaalne energiajuhtimise vorm, mis hõlmab laiaulatuslikult alternatiivenergia lahendusi kaasa arvatud energiasäästuprojektide, energia infrastruktuuride kujundamise, voolu genereerimise ning täiustamise alal. ESCo toimib objektipõhiselt, teostades kõrgtasemelist ja põhjalikku analüüsi, paigaldades vajalikud seadmed, haldades neid ning läbi säästlikkuse garanteerib teatud perioodi järel ettevõtmise tasuvuse. Säästetud finantsid kasutataksegi tihti esialgse investeeringu tasaarveldamiseks perioodil viis kuni kakskümmend aastat, või lisavõimalusel taasinvesteeritakse ehitise järgmistesse uuendustesse, mis ilma nende vahenditeta poleks olnud võimalikud. Juhul kui projekt ei paku soovitud tulemust, on ESCo vastavalt kokkulepetele kohustatud tekkinud vahed tasa- arveldama.

ENERGE on spetsialistide, inseneride ja tehnikute koostöö tulemus, kes on tunnustatud eksperdid taastuvate ja alternatiivsete energiaallikate alal. Parima tulemuse tagavad teadmised, metoodilise ranguse ja integratsiooni oskustega seotud kolmekümne aastane juhtimis kogemus, pidev püüdlus tugevdada meeskonda, otsida, leida ja rakendada uusi diagnostika- ja tehnilisi lahendusi ja protsesse, ning erilise tähelepanu pööramine kiirele tehnoloogia arengule ja regulatiivsetele küsimustele.

MISSIOON

ENERGE esmane eesmärk on otsida, hinnata ja integreerida tehnilisi lahendusi ja menetlusi, mis on suunatud taastuvate ja alternatiivsete energiaallikate kasutamisele ja säästmisele. Päikeseenergia, tuule-ja geotermiline energia annavad struktuursesse konteksti panduna suurepärase jõudluse, mis ühendab kõrge efektiivsuse ja väikese kütusekulu. Sellest veendumusest jõudu saanuna, teeb Energe ettepaneku kasutada mitmetasandilist analüüsi ja oma liikmete hindamise pädevust, ning võimalike tehnoloogiiad, et koguda ja analüüsida andmeid keerukamal ja nõudlikumal turul.

Lisainfo saamiseks edastage päring info@property24.ee ning meie projektijuhtimismeeskond koordineerib hea meelega Teie ning meie partnerite vahelist koostööd.

Innovatsioonini.

Teie Property24.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it