Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
Ettevõtte energiamajandus Sääst ja innovatsioon Ettevõtte Ainulaadsuse Masin Energiaaudit
 

Energiaauditi definitsioon
Kuigi energiaauditit võib läbi viia erinevate mudelite kohaselt, võime määratleda energiaauditit üldistatud definitsiooniga. Energiaauditi põhimõtet saab defineerida väga lihtsalt. Energiaaudit on protseduur selgitamaks, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud meetmed energia säästmiseks ja kuidas saab energiat auditeeritaval objektil säästlikumalt kasutada. Energiaauditi ulatus ja põhjalikkus sõltuvad kasutatavast auditeerimismudelist ja võimalike inim- ja rahaliste ressursside olemasolust. Pakume omalt poolt täislahendusi energiaauditi koostamiseks, täpsema info saamiseks võta ühendust meie meeskonnaga SIIT.

Olukorra uuringuna on energiaaudit kasulik vahend, mis aitab koostada hoone pikaajalise renoveerimise ja säästliku ekspluatatsiooni kava. Energiaauditi tulemuseks on ka loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks. Soovitatud energiasäästumeetmeid rakendades, võib hoone valdaja oluliselt vähendada energiale ja muudele kuluartiklitele tehtavaid kulutusi.

Tegelike kulude kindlakstegemine ja andmete süstemaatiline registreerimine võimaldab teha analüüse, töötada välja erikulunorme, võrrelda analoogilisi tarbijaandmeid, avastada normist erinevat või vale tarbimist. Selliste andmete olemasolu aitab võrrelda ja vähendada mis tahes kulutusi, nt ühiskondlike hoonete ülalpidamiseks. Energiaaudit aitab teha õigemaid otsuseid hoonete remontimise kohta ning annab näiteks maksumaksjale ülevaate ühisraha kulutamisest hoonete ekspluatatsioonile.

Hoone põhjalik energiaaudit peaks sisaldama:

  • torustike ning kütte-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimissüsteemi uuringut;
  • ehituskonstruktsioonide uuringut;
  • elektri/automaatikasüsteemi uuringut.

Property24 meeskond
 


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it