Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
Säästlikus igapäevaelus Säästev Areng Innovatsioon Energiaaudit Ettevõtte Ainulaadsuse Masin
 

Energiasääst korteriühistus - kuidas seda saavutada?

Energiakandjate hind on globaalsete majanduslike ja poliitiliste tõmbetuulte käes ja kui me ei tegele tõsiselt energiasäästu küsimustega, võib see valusalt lüüa meie rahakoti pihta. Kuidas siis saavutada tuntavat energiasäästu?

16. detsembril 2002.a. võttis Euroopa Liit energiasäästu edendamiseks vastu Direktiivi 2002/91/EC "Hoonete energiatõhusus". Liikmesriikidele tehakse kohustuseks töötada välja seadusandlus hoonete energiatõhususe hindamiseks sõltumatute kvalifitseeritud ekspertide poolt ja kohustatakse otsima teid tasuvate energiasäästu meetmete rakendamiseks. Lisaks reguleerib Eestis energiasäästu temaatikat Kütuse- ja Energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava ning Energiasäästu sihtprogramm. Ehitatavatele hoonetele ja oluliselt renoveeritavatele hoonetele on Vabariigi Valitsuse 20. dets. 2007.a. määrusega nr. 258 kehtestatud Energiatõhususe miinimumnõuded. Energiatõhususe temaatikaga on täiendatud ka ehitusseadust, elamuseadust, korteriühistuseadust, korteriomandiseadust, hooneühistuseadust. Kehtestatud on ka seadmete energiatõhususe seadus. Energiasäästlikkuse teema on täna piisavalt oluline, et korteriühistud teadvustaksid energiatarbe auditeerimise vältimatust. Riik tuleb Kredexi toetusega ühistutele vastu, kompenseerides poole auditi maksumusest.

Eestis on energeetiliselt ebaefektiivseid hooneid valdav enamus ning meie elamute keskmine soojatarbimine aastas on 200-400 kWh/m², analoogse kliimaga arenenud tööstusriikides aga 150-230 kWh/m². Seega maksavad Eesti hooneomanikud küttekulude eest 40-45% rohkem kui mujal Euroopas. Sageli on vahendid piiratud ning kogu maja renoveerida ei ole võimalik. Et leida hoone osad, mis vajavad enam remonti, tuleb abiks energiaaudit, mis lisaks tehnilisele olukorrale pakub ka iga renoveerimise meetme maksumuse, saavutatava energiasäästu ning selle tasuvusaja.

Kuidas tagada energiasääst? Eelkõige tuleb selgeks teha, kui soojapidav teie hoone üldse on. Seda võimaldab energiaaudit, mis annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Audit toob esile renoveerimis-tööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega. Näiteks hoone seinte või katuslae lisasoojustuse meetmetega ühes paketis peab olema ka ka küttesüsteemi renoveerimise meede. Seda juhul kui olemasolev küttesüsteem ei võimalda küttesüsteemi ringi häälestada vastavalt uuele olukorrale. Kui hoonele on tehtud energiaaudit, ei ole pangalaenu taotlemiseks tehnilist ülevaatust enam vaja. Olukorra uuringuna on energiaaudit kasulik vahend, mis aitab koostada hoone pikaajalist renoveerimise kava.

Kui energiaaudit vajab näitlikustamist, on otstarbekas eraldi tellida hoone termografeerimine ehk infrapunakaame-raga sooritatud ülevaatus. Hoonest termopiltide tegemise põhieesmärk on tuvastada soojalekkeid ja kontrollida hoone seinte, akende ning kõikvõimalike liitekohtade kvaliteeti. Termoraport on ülevaatuse järeldokument, kus on fotode näol salvestatud hoone tõsisemad lekkekohad koos kirjeldusega. Et teoreetiline teadmine muutuks rahaliseks kokkuhoiuks, tuleb energiaauditi soovitused ka realiseerida.
Allikas: Korteriühistute infoleht

 


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it