Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
Säästlikus igapäevaelus Säästev Areng Innovatsioon Energiaaudit Ettevõtte Ainulaadsuse Masin
 

Innovatsioon on uue või märgatavalt parandatud idee (kauba, teenuse või protsessi) rakendamine, eesmärgiga saavutada lisaväärtust. Innovatsioon on oluliseks uurimisteemaks majanduse, sotsioloogia ning teiste sotsiaalteaduste valdkondades. Kuna innovatsiooni peetakse peamiseks majanduse edendajaks, siis on ta kriitilise tähtsusega ka poliitikategijate jaoks.

Innovatsiooni käsitletakse Eestis peamiselt OECD definitsiooni kaudu, nö “uute ideede kasutamine konkurentsivõimelise toote või teenuse pakkumiseks turul, uue või täiustatud tehnoloogia, meetodite või jaotusprotsessi rakendamine tootmises ja teeninduses. Mitmed teadlased defineerivad innovatsiooni läbi loovuse, mille baasil toimub uudsete ja kasulike ideede genereerimine, ning seeläbi võib innovatsiooni pidada kreatiivsete ideede edukaks rakendamiseks. Näiteks Amabile jt. (1996) defineerivad innovatsiooni ja tema seose kreatiivsusesse järgmiselt:
“Kogu innovatsioon algab loovate ideedega. Kreatiivsus indiviidi ja gruppide poolt on innovatsiooni alguspunktiks; esimene on vajalik, kuid mitte piisav olek teise jaoks.


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it