Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Kindlustusseltside liit hoiatab sulaveega kaasnevate kahjude eest01.04.2010

Kindlustusseltside liit soovitab majaomanikel ja -haldajatel veel enne suurema sula saabumist kontrollida, kas sõlmitud kindlustusleping pakub kaitset ka üleujutusest tulenevate kahjude vastu ning olla valmis veekahjude tõrjumiseks.

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKSL) juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul tasub saabuvate kevadilmade eel oma varakindlustuse lepingud üle vaadata, et veenduda piisava kindlustuskaitse olemasolus. "Üleujutusega seonduvad kahjud kuuluvad lepingu alusel hüvitamisele vaid juhul, kui lepingus
on üleujutus kindlustatud riskina nimetatud või kui on tegemist koguriski kindlustusega. Muul juhul ei korva kindlustus üleujutuse tagajärjel tekkinud kahjusid hoonetele ja muule varale, sest vastava riskiga seotud kindlustuskaitset ei ole soetatud." selgitas Piirsalu. "Kui lepingust ei selgu, kas vastav kindlustuskaitse on olemas, tuleks aegsasti pöörduda kindlustuskaitse täpsustamiseks või lisakaitse soetamiseks oma
kindlustusseltsi poole. Tuleb muidugi arvestada, et Eestis on ka kohti, kus üleujutus on pigem iga-aastane tavapärane nähtus.
Sellistes paikades reeglina üleujutuse riski vastu kindlustada ei saa. Põhjus peitub kindlustusteenuse olemuses - kindlustada
saab vaid ootamatu ja ettenägematu sündmuse vastu."

EKSLi juhatuse liige soovitas ka majaomanikel ja -haldajatel endil astuda samme sulaveega seotud kahjude ennetamiseks või minimeerimiseks. "Dokumendid, väärisesemed, elektroonika ja muu väärtuslikum vara tuleb paigutada kõrgemale, võimalusel hoone
ülakorrusele. Sõidukid tuleb parkida kõrgematesse kohtadesse," lisas ta. "Tihti hoiavad inimesed keldris või ka näiteks
äritegevusega seotud hoonetes kemikaale - näiteks väetist põllumajandusettevõtetes jms. Et hoida ära keskkonna saastumist ja vähendada ohtu inimese tervisele, tuleb vältida nende ainete sattumist vette. Samal põhjusel tuleb vältida üleujutus veega kokku puutumist. Selline vesi võib olla saastatud reovee ja
kemikaalidega või kanda endas kõrval paikneva hoone elektrisüsteemist pärit elektrilaengut. Saasteohu tõttu tuleb vältida ka üleujutusveega kokku puutunud toiduainete tarbimist."

Andres Piirsalu rõhutas, et kui hoonesse pääsenud vesi tõuseb elektriseadmete, elektrikaablite, lülitite või seinakontaktideni, tuleb elektrivool kilbist viivitamatult
välja lülitada. "Ainult sel viisil on võimalik vältida lühise teket ja riski saada veega kokkupuutel eluohtlik elektrilöök," toonitas Piirsalu. "Kui vesi tungib kütte- ja gaasiseadmete ruumidesse, tuleb ka need plahvatusohu vältimiseks välja
lülitada. Käepärast tuleb hoida laetud mobiiltelefon, et olukorra halvenedes oleks võimalik abi kutsuda."

Üleujutuste vee tõkestamiseks kasutatakse maailmas levinud praktikana liivakotte, vajadusel ka koos pumpadega. Kui olukord
on kriitiline ja liivakottide-pumpade abil vee tõkestamiseks on võimalus olemas, võib sellest meetmest abi olla. Unustada ei tohiks aga elektri- ja muude ohutusnõuete järgimist pumpade kasutamisel."

Eesti Kindlustusseltside Liit on Eestis tegutsevaid
kindlustusandjaid ühendav organisatsioon, mis loodi 15. veebruaril 1993. aastal. Liidu eesmärgiks on esindada oma liikmete ühiseid huve sotsiaal- ja majanduskeskkonna
kujundamisel. Liitu kuulub 13 Eestis tegutsevat
kindlustusandjat. EKSL on omakorda Euroopa kindlustusandjate ühenduse Comiteé Européen des Assurances (CEA) liige ja Eesti
Tööandjate Keskliidu liige. Liit teeb koostööd Eesti Liikluskindlustuse Fondiga, mille liikmeteks on liikluskindlustuse kindlustusandjad.
Allikas: city24.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it