Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Korteriühistute liit: rohkem hoolsat suhtumist jääpurikatesse 15.03.2010

Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep paneb ühistute juhatustele südamele, et hoiatuslindid ja tõkked ei vabasta neid kohustusest kõrvaldada majade katustelt möödakäijaid ähvardav lumi ja jää.
Kui elamus on moodustatud korteriühistu, siis on tal kohustus juhatuse kaudu korraldada jääpurikate kõrvaldamine ning seista hea selle eest, et katus oleks lumest ja jääst vaba. Niimoodi oleks välistatud kahjude tekkimine.

«Juhatuse liikmed võivad loomulikult ka ise katust puhastada, kuid nende esmane kohustus on niisuguste tööde korraldamine,» rõhutas Saulep.
Jääpurikate eemaldamata jätmise korral vastutavad tekkinud kahjude eest isikud, kes on kohustusi rikkunud. Hoiatussildid ja piirded seda vastutust ei välista. Saulepi sõnul on need lindid pigem psühholoogilised mõjutusvahendid, mis annavad inimestele teada ohtlikust alast.
«Kindlasti ei ole need lindid argumendid võimalike hüvitisnõuete vastu, et me ei ole kohustatud teile maksma, kuna hoiatussildid olid väljas,» ütles Saulep. «Kui ma näiteks pargin oma auto maja juurde ning katuselt kukkunud jääkamakas lömastab mu sõiduki, siis ma võin esitada korteriühistule kahju hüvitamise nõude. Kui me nõude suuruses kokkuleppele ei jõua, võin ma juba kohtu poole pöörduda.»
Ta rõhutas, et kahjukannataja peab igal juhul koguma tõendeid või leidma tunnistajaid, et temale tekitatud kahju ulatust tõendada. Kindlasti tuleks sündmuskohast pilte teha.
Saulepi sõnul peaks korteriühistu juhatus oma kohustustesse väga hoolikalt suhtuma, et välistada jääpurikate ja lume põhjustatud kahju tekkimist.
«Me ei pea tagajärgedega võitlema, vaid ette mõtlema, see on Eesti Korteriühistute Liidu sõnum,» ütles Saulep.
 
Allikas: postimees.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it