Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Õiguskantsler hakkab uurima Tallinna veehinna seaduslikkust 09.09.2009

Eesti omanike keskliidu (EOK) hinnangul on Tallinnas vee hind liiga kõrge ning võimaldab monopoolses seisus firmal linlaste veearvete pealt suuri kasumeid taskusse kühveldada. Vee hinda aga ei määra vee-ettevõte ise, vaid hinnakiri sünnib koostöös linnavalitsusega.

Just linnavalitsuse määruse seaduslikkust õiguskantsler EOKi palvel nüüd uurima hakkabki. „Tallinna linnavalitsuse määrus võib olla vastuolus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega, sest kehtestatud vee-ja heitveehinna sisse on arvestatud liigkõrge kasumimarginaal,“ selgitas Eesti omanike keskliidu peasekretär Taavi Madiberk Päevaleht Online’ile.

Seaduse kohaselt moodustub vee ja heitvee hind vajalikest kuludest, investeeringutest ja vee-ettevõtja kasumist ehk põhjendatud tulukusest. Hind ei või seaduse järgi olla kõrgem, kui on vajalik eeltoodud kulude ja põhjendatud tulukuse (kasumi) jaoks. „Tallinna linnavalitsuse vastu võetud määrused on viinud olukorrani, kus sisuliselt iga teine kroon linlaste veearvetest läinud veemonopoli kasumiks. Tallinna Vee puhaskasumi marginaal on eelnevatel aastatel olnud üle 40 protsendi,“ ütles Madiberk.

Niisiis nüüd hakkabki õiguskantsler Indrek Teder menetlema küsimust, kas Tallinna Vee tulukus on Eesti ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadusega kooskõlas. Õiguskantsleri kantselei direktor Alo Heinsalu kinnitas Eesti Päevalehele, et õiguskantsler on nimetatud teema menetlusse võtnud, kuid ei jaganud rohkem detaile.

„Põhjendatud tulukuse“ korral oleks tallinlaste veearved kuni 30% väiksemad

Eesti omanike keskliidu peasekretäri Taavi Madibergi selgitust mööda saab põhjendatud tulukuse mõiste puhul lähtuda kahest kriteeriumist. Esiteks saab võrrelda sarnaste vee-ettevõtjate kasumimarginaale Euroopas. Teiseks võib lähtuda teiste Eestis pakutavate universaalteenuste (näiteks kaugküte ja gaas) puhaskasumimarginaalidest. „Tallinna Vee 40-protsendilised kasumimarginaalid on eeltoodud näitajatest, mis üldjuhul ei ületa 10%, kordades kõrgemad,“ osutas Madiberk.

EOK leiab, et Tallinna linnavalitsuse määruses pole arvestatud kummagi kriteeriumiga ja seega on põhjendatud tulukuse mõistet vääralt sisustatud. „Vee hindade euroopaliku konkurentsiõiguse ja tarbijate õigustega kooskõlla viimisel väheneksid pealinna elanike veearved erinevate ekspertide sõnul 20-30%,“ ütles Taavi Madiberk.

Allikas: Eesti Päevaleht


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it