Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
MKM hoiatab rekordilisest lumest tingitud ülekoormatuse eest katustel07.01.2010

Seoses viimaste nädalate rekordiliste lumeoludega ning seda eelkõige Tallinnas ja Ida-Virumaal, hoiatab Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) katuste ülekoormatuse eest.
Katused projekteeritakse reeglina vastavalt tavalisele lumekoormusele, mis ei arvesta ekstreemseid lumeolusid, räästas rippuvaid hiidpurikaid ning kaugele üle katuse serva ulatutavaid lumekarniise.
Suure lumekoormuse tõttu võib avariiohtlikeks pidada eelkõige nn kergeid teras- või puitkandjatel lame või väikese kaldega katuseid (tööstus- ja laohoonete, bensiinijaamade, spordihallide, estakaadide katused), kuhu lumi täies ulatuses peale jääb. Samuti on ohtlikud katused, mis külgnevad kõrgema ehitisega ja mille seina äärde tuul suured lumehunnikud kuhjab.


Lumekoormuse vähendamiseks tuleb üleliigne lumi katustelt ja jääpurikad räästastelt eemaldada, mille käigus on oluline silmas pidada:
• mehaanilisel eemaldamisel tuleb vältida katusekatte kahjustamist (külmaga muutub katusekate eriti rabedaks);
• lume sulatamisel tuleb vältida sellised keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust, selle osasid või sadevete süsteeme;
• tuleb vältida äravoolulehtrite ja katuserennide ummistumist ja külmumist;
• lume katustelt eemaldamisel ja jääpurikate lõhkumisel tuleb tagada tööd teostavate (katused on libedad!) ja kolmandate isikute turvalisus.
Vastavalt ehitusseadusele vastustab ehitise ohutuse eest omanik, kes on kohustatud koristama üleliigse lume katustelt ning eemaldama jääpurikad.
Võib eeldada, et tänaseks mahasadanud lumi raudbetoonkatuslagedega hoonete katusekonstruktsioone veel ei ohusta (sh tüüpsed korrusmajad), kuid karniisidel kogunev lumi ja jää võib kahjustada allpool olevaid rõdusid, inimesi ja vara.
Kuna ilmajaama teatel on oodata veel lumesadu ja torme, siis palume võtta kiiresti tarvitusele abinõud ohu vältimiseks.
Viimati olid suuremad varingud lume tõttu 1985. aastal, mil sisse kukkus sadu hoonete katuseid.
Allikas: MKM


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it