Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Enamik Eesti Energia taatlemata arvestitest ei vastanud nõuetele01.01.2010

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) korraldatud ekspertiisist selgus, et enamik Eesti Energia Jaotusvõrgu taatlemistähtaja ületanud arvestitest ei vastanud nõuetele. 42 protsenti juhtudest oli eksimus kliendi kasuks.

Ekspertiisis osalenud 723 induktsioonarvestist ei vastanud nõuetele 542 ehk umbes 75 protsenti. Elektroonse mõõtesüsteemiga arvestite hulgas oli nõuetele mittevastavaid 1 protsenti. Induktsioonarvestid eksisid mõõtmisõigsuses kõige enam minimaalvoolul (väikseim vool, mille korral arvesti peab piisavalt õigesti mõõtma), kusjuures 42 protsenti juhtudest oli eksimus kliendi kasuks ning 8 protsenti kliendi kahjuks.

Nimivoolul (parim mõõtmisrežiim arvestile) oli kliendi kasuks mõõtvaid arvesteid vähem (14 protsenti 16 protsendi vastu). Keskmine mõõtmisviga oli kõikidel juhtudel oluliselt suurem kliendi kasuks eksimise korral.

TJA on juhtinud Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ tähelepanu mõõtevahendite nõuetele vastavuse järjepideva kontrolli ning taatlustähtaegadest kinni pidamise olulisusele.

Taatluskehtivusaja ületanud arvestite suhtes on käimas väärteomenetlus. Ekspertiisi tulemuste põhjal saab väita, et taatluskohustuse mittetäitmise ja nõuetele mittevastavate mõõtevahendite kasutamisega on Eesti Energia Jaotusvõrk mõõtmisvigade tõttu saanud hinnanguliselt miljoneid kroone kahju igal aastal.

Elektrienergia tarbijatel, kes kahtlevad arvesti vastamises nõuetele, tuleks pöörduda Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ või tehnilise järelevalve ameti poole.

Vastavalt Konkurentsiameti ettekirjutusele on Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kohustatud kõik taatlustähtaja ületanud elektriarvestid 2010. aasta 1. augustiks välja vahetama.

Allikas: e24.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it