Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Euroopa Liit: hooned energiasäästlikumaks ja energiamärgised laiemalt kasutusele01.01.2010

Brüsselis toimunud Euroopa Liidu (EL) energeetikanõukogu istungil, kus Eestit esindas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, võeti vastu otsused, mis suurendavad hoonete energiasäästlikkust ja märgistavad tulevikus kõik energiatarbimist mõjutavad tooted energiamärgistega.
Tulenevalt Euroopa Liidu eesmärgist vähendada primaarenergia tarvet 20% võrra ja hoonete suurest osakaalust EL energiatarbimises võeti vastu hoonete energiatõhususe direktiivi muudatused.

Kõige rohkem mõjutavad Eestit muudatused, mis puudutavad olemasolevate hoonete energiakasutuse tõhustamist ja madala energiakasutusega hoonete arvukuse suurendamist. Muudatuste järgi peavad EL riigid rakendama senisest ulatuslikumalt nõudeid olemasolevate hoonete ümberehitustel, st nende piirete muutmisel või tehnosüsteemide uuendamisel. Samuti näeb direktiiv ette, et liikmesriigid peavad senisest enam ehitama madala energiakasutusega hooneid. Järk järgult on vajalik uute hoonete energiatõhusust tõsta, sest alates 2021. aastast peavad kõik ehitatavad hooned olema madala energiakasutusega.

Lähtudes EL eesmärgist tagada toodete vaba liikumine ja parandada nende energiatõhusust võeti vastu muudatusettepanekud kehtiva energiamärgistuse direktiivi kohta, mis käsitlevad energiatarbimisega seotud toote energia ja muude ressursside tarbimise näitamist energiamärgistuses ja ühtses tootekirjelduses. Eesmärgiks on sarnaselt kodumasinatega edaspidi varustada energiakasutamise tõhusust näitava märgisega kõik energiatarbimist mõjutavad tooted.

Uue energiamärgistuse direktiiviga kehtestatud märgistussüsteem annab tarbijale kasulikku ja võrreldavat teavet toodete energiatarbimise ja muude ressursside (näiteks vee) tarbimise kohta. Tänu sellele on tarbijatel võimalik valida tõhusamaid ja kokkuhoidlikumaid tooteid, mille kasutuskulud on väiksemad ja sellest tulenev kokkuhoid kaalub üles ostuhinna erinevuse. Samuti aitab energiamärgistus tootjatel oma tooteid turul paremini positsioneerida ning saada tulu paremate ja uuenduslikumate toodete kasutuselevõtuks tehtud investeeringutest.

Juba kehtival energiamärgisel toote energiatõhusust näitavale skaalale (A-G) lisanduvad uued energiatõhususe klassid A+, A++ ja A+++.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade,

08.12.2009


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it