Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Tartu kavandab korrusmajade ümbruse korrastamist10.10.2009

Tartu Mõisavahe tänava ühistute esimeeste initsiatiivil ja linna toel sündinud Mõisavahe 34 - 47 territooriumide korrastamise eelprojekt
näeb ette umbes 140 parkimiskoha lisandumise, jalgrattahoidlate ja uute kõnniteede rajamise.
"Linna tellitud eskiislahenduse elluviimine loob Tartu kõrgeimate korrusmajade piirkonda, kus asustustihedus on kõige suurem, kaasaegse
ja inimsõbraliku miljöö," ütles abilinnapea Margus Hanson.
Eelprojekt näeb ette ka sademeveetorustiku ja uue maakaablitega tänavavalgustuse rajamise laiendatavate parkimisalade ja majade
vaheliste teede äärde. Vastavalt ühistute soovidele on paika pandud jalgrattahoidlate asukohad, mis on projekteeritud kahe maja peale ühiselt, ning kavandatud ligi 260 meetrit uusi kõnniteid.
Prügimajanduse korrastamiseks näeb projektlahendus ette poolmaa-aluste konteinerite paigaldamise. Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse maksimaalselt, istutatakse juurde uusi puid ning
taastatakse murukatet.
"Kui eelprojekt saab ühistute üldkoosolekutel positiivse hinnangu ja toetuse, tuleb linnal initsiatiiv võtta ja astuda samm edasi -
tellida tehniline projekt. Nende ideede elluviimiseks tuleb leida vahendeid ühistutel, aga kindlasti tuleb tugi ka linnalt, sest suur
osa laiendavate parklate maa-alast jääb perspektiivsele munitsipaalmaale," selgitas Hanson.
Eelprojektiga hõlmatud alal asuvates Mõisavahe 34 - 47 majades on 1152 korterit ja umbes 2500 elanikku.
Allikas: City24.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it