Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Rõdude klaasimine vähendab soojakadu05.09.2009

Kui vahendeid ei jätku, võib töö teha etappidena. Esimeses etapis tehakse pangast saadud laenurahadega suuremahulised tööd, soojustatakse ja värvitakse fassaad ning renoveeritakse rõdu piirded. Seejärel tellivad elanikud ise vastavalt soovile ja rahalistele võimalustele rõdude klaasimise vastavalt projektile. Klaasitud rõdudega majades Energiasäästu Büroo poolt tehtud termoülevaatusel on selgunud, et suur soojakadu oli avatud klaasimata rõdudel.

Rõdude klaasimine on ka üks osa meetmetest maja eluea pikendamiseks. Klaasitud rõdu kaudu ei pääse niiskus maja konstruktsiooni ja fassaadviimistluse alla, samuti vähenevad soojakaod.

Ainult rõdu ülevärvimine remondi käigus annab küll nägusa väljanägemise, kuid mitte kauaks, kuna kõik on ilmastiku meelevallas. Kui rõdud siiski renoveeritakse ilma järgneva klaasimiseta, tuleks tähelepanu pöörata niiskustõkkele. Rõdu põrandatele tuleks teha hüdroisolatsioonkate, eriti hoolikalt kaitsta põranda ja seina ühenduskohad. Samuti tuleb kontrollida, et rõdu põrandale koguneval vihmaveel oleks ärajooksu võimalus.

Rõdu klaasimiseks võib kasuta erinevaid süsteeme ja variante kuid reegel peaks olema üks – hoone välisilme peab jääma korrapäraseks ja fassaad muutmata. Kõige vähem muudab välisilmet vertikaalprofiilideta klaasimise süsteemi. See koosneb ülemisest ja alumisest juhtprofiilist ning horisontaalrullikutega klaasidest nende vahel. Horisontaalrullikute- ja profiilide konstruktsioon võimaldab klaase üksteise järel liigutada. Äärmine klaas avaneb 90o sissepoole, järgmine liigub selle kohale ning avaneb järele. Lõpptulemusena saab rõduklaasid raamatulehtedena sissepoole seina äärde lükata ja terve rõdu on tervikuna avatud. Samal moel on klaase ka kerge pesta. Selline rõdusüsteem koosneb 50 – 70 sentimeetri laiustest klaasidest, mille kõrguse määrab rõdu kõrgus. Kasutusel on 6 – 8 millimeetri paksune lihvitud servadega karastatud klaas, mis purunemise korral laguneb graanuliteks. Viimased on ohutud ega tekita vigastusi. Võimalik on valida kirka – läbipaistva ja toonitud klaasi vahel.Ülemine juhtprofiil kinnitatakse rõdu lakke, alumine juhtprofiil rõdu barjääri külge.

Sellist rõduklaaside süsteemi saab kasutada nii sirgete, erineva suurustega nurkadega kui ka kumerate rõdude klaasimiseks. Süsteemi suureks eeliseks on see, et nurkadega rõdu puhul on võimalik klaase ka üle nurga sõidutada.
Kuna sellisel rõdusüsteem on vertikaalprofiilideta, siis ei peaaegu ei muutu maja fassaadi.
Ühistud võiksid valida sobiva klaasimisviisi ning soovitada korteriomanikel vastavalt nende võimalustele tellida rõdude klaasimine. See vähendab märgatavalt soojakadu majas.
Allikas: Korteriühistute infoleht
 


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it