Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Korteriühistud peavad sertifitseerimist vajalikuks02.03.2011

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) viis oma liikmete seas läbi küsitluse, milles palus hinnata korteriühistute sertifitseerimist. Enamik vastanutest pidas sertifitseerimist oluliseks ja tingimusi täidetavateks.

Korteriühistute Liidu sertifitseerimise projektijuhi Raimo Jõgeva sõnul hindasid küsitlusele vastanud sertifitseerimiskomisjoni põhjalikku tööd. "Tegemist on siseliselt ju auditiga korteriühistu tegevusele. Vastanute sõnul on edaspidiseks tööks korteriühistus väga oluline teada, kus esinevad puudused ja kuidas neid kõrvaldada, saab ka tunnustust ja julgustuset edaspidiseks "kõneles Jõgeva. "Vajalikuks peeti raamatupidamisalaseid nõuandeid, samuti tagasisidet, mis puudutas maja renoveerimist. Väga mitmes ühistus said majaelanikud kinnitust, et renoveerimine on õieti läbi viidud."

Serifitseeritud ja kvaliteedimärgiga "Hea korteriühistu" hinnatud Tallinna korteriühistu Puhangu 55 esinaise Valentina Valtsoni arvates on sertifitseerimisprotsess kerge neile, kes majaga pidevalt tegelevad ning kes end asjadega EKÜL-i korraldatavatel koolitustel kursis hoiavad. "Koolitustel antakse korteriühistute juhtidele teadmisi erinevatest ühistu juhtimiseks vajalikest valdkondadest. Kes aga suudab probleeme arukalt lahendada, need suudavad ka korteriühistut edukalt juhtida," nentis Valtson.

Korteriühistute sertifikaat on Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) poolt korteriühistutele väljastatav dokument, mis tõestab korteriühistute sertifitseerimisprotsessi eelnevat edukat läbimist. Sertifikaat antakse korteriühistule, mis on täitnud EKÜL-i poolt seatud kriteeriumid korteriühistu juhtimisel ning ühistu poolt majandatava kinnisvara korrashoiu korraldamisel. Sertifikaat on garantiiks, et tegemist on hästi toimiva korteriühistuga. Sertifikaat antakse korteriühistule, mille juhtimine on efektiivne ning läbipaistev. Elamu peab olema heakorrastatud või toimub renoveerimine, energia tarbimine peab olema ökonoomne ja optimaalne. Sertifikaat väljastatakse tingimustele vastamise korral kaheks aastaks koos maja välisseinale paigaldatava märgiga, mis automaatselt pikeneb, kui ühistu on pidevas kontaktis EKÜL-ga selleks, et viia ühistu tegevus vastavusse õigusaktidest tulenevalt täiendavate nõudmistega. Sertifikaadi taotlemine on ühistutele vabatahtlik.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) alustas korteriühistute sertifitseerimist 2007. aastal ning vastava kvaliteeditunnistuse on saanud 58 korteriühistut üle Eesti.


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it