Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Kas kütad tuba või ilma?28.09.2009

"Kui köetud toas on mõni sein külm, tunnete niiskust või tuuletõmbust, siis ilmselt läheb teil asjata sooja kaduma," ütleb Energiasäästubüroo ESCO-Eesti projektijuht Margus Hernits.

Kaamera toob selgust, kus on viga

Sageli nähakse soojakadude põhjusena hõredaid aknaid-uksi, kuid tegelikke põhjusi võib olla teisigi – näiteks korralikult soojustamata sein, vundament või lagi. Termokaameraga kas seest või väljast maja soojuskiirgust mõõtes on võimalik tegelikud nõrgad kohad üles leida.

"Termografeerimine annab täpse ülevaate külmasildadest ja suurematest soojakao kohtadest. Kaamera abil tehtud fotodel on ilmekalt näha, et mida soojem on pind, seda heledam see on. Ja vastupidi: mida külmem, seda tumedam." Õues tehtud piltidel paistavad lekkekohad seetõttu heledad, maja sees tehtud fotodel aga tumedad. Soojusmõõdistamiseks sobivaim aeg on talvel, sest sise- ja välistemperatuuride vahe peab olema minimaalselt 10–15 kraadi.

Tööd tellivad Margus Hernitsa sõnul nii vanemate kui ka äsjavalminud majade omanikud. Esimesed selgitavad selle abil hoone remondivajadust, teised kontrollivad enne viimistlustööde alustamist või maja vastuvõtmist selle ehituskvaliteeti.

"Ideaaljuhul tellitakse majale energiaaudit või hoone tehnilise seisundi hindamiseks ehitusekspertiis ja sellele lisaks ka termoülevaatus – see annab maja seisukorrast kokku väga hea ülevaate," soovitab Hernits. Töö hind sõltub kliendi soovidest ja töö põhjalikkusest. Suurtes korrusmajades jääb see tavaliselt 5000–6000 krooni piiresse, eramajade puhul on hinnavahemik 3500–4000 krooni.

Hernitsa sõnul küsitakse mõnikord kaamerat ka laenuks, et mõõtmine ise ära teha. Sellest kaubast ei saa siiski asja, sest töö eeldab korralikku väljaõpet: "Termokaamera kasutamiseks on vaja eriteadmisi, sest seda tuleb ka reguleerida. Näiteks tuleb soojuskiirguse mõõtmisel arvestada, milliste materjalidega on tegu. Samuti peab mõõtmisel pidama silmas teistelt pindadelt tulevat võimalikku kiirgust, mis võib tulemusi üsna palju mõjutada".

Termoülevaatuse tegija oskab anda ka mõningaid soovitusi, milliseid töid soojapidavuse parandamiseks võiks teha.

Kortermajad võtavad ette põhjaliku uuringu

Vanemates kortermajades on kulutused küttele, veele, elektrile ja gaasile üpris suured. Seetõttu ei pööra nende ühistud tähelepanu mitte üksnes maja väljanägemise parandamisele, vaid ka energiasäästu võimalustele.

Erinevalt termoülevaatusest, mis aitab välja selgitada vaid soojakadude täpse asukoha, hõlmab hoone energiaaudit kogu energiatarbimise ülevaatust. Energiaauditi ra-portis esitatakse soovitused, millises järjekorras ja milliseid renoveerimistöid teha ning tehakse arvutused, kui palju selleks raha kulub.

"Kui tööde järjekord pannakse paika huupi, toob see kokkuhoiu asemel kaasa põhjendamatuid lisakulutusi," selgitab Hernits ja toob näite:

«Kui küttesüsteemis ei tehta vajalikke muudatusi, võib maja energiatarbimine ka peale otsaseinte soojustamist ja akende vahetamist hoopis kasvada.»

Auditi hind on 12 000 – 18 000 krooni ja oleneb mitmetest teguritest, näiteks küttesüsteemist ja hoonetüübist. See kulutus peaks aga ühistule ennast üsna lühikese aja jooksul ära tasuma, sest arved vähenevad tunduvalt. Juba praegu uurivad inimesed ümber kolides ka seda, kui kulukaks majas elamine läheb – kuidas on korraldatud selle haldamine ja kui palju läheb maksma remont. See mõjutab oluliselt kinnisvara hinda.

Lähitulevikus on ühistutel võimalik peale auditi tellida ka energiaseiret – see tähendab järjekindlat kontrolli, et kulutused energiale püsiksid mõistlikkuse piires.

Mis on termograafiline uuring?

Uuringul kasutatakse infrapunakiirtel töötavat termokaamerat, mis muudab hoone pinnatemperatuuride erinevused nähtavaks. Külmad alad paistavad seespool maja tehtud fotodel külmades toonides, väljaspool maja aga soojades – punastes ja kollastes toonides.

Külmad alad fotol ei pruugi veel näidata ehitusvigu ega soojaleket – väljas pildistades mõjutavad tulemust näiteks päike ja tuul. Ruumis tehtud pildil paistavad tumedatena aga näiteks ruumi nurgad.

Hinnangu ehituskvaliteedi kohta annab tellijale termografeerimisaru-anne. Otstarbekas on tellida uuring enne renoveerimist või uue hoone puhul enne viimistlustöid või maja ehitajalt vastuvõtmist.

Ventiilid lõpetavad raiskamise

Eestis tasutakse korterelamutes soojaarveid enamasti ikka veel elamispinna suuruse järgi. Siiski on juba üksjagu neidki uusi ja ka renoveeritud korterelamuid, kus inimesed saavad sooja tarbida just nii palju kui soovivad – nende radiaatoritel on reguleerventiilid ja küttekulujaoturid.

Elamu soojusenergia kulud jaotatakse korterite vahel ära vastavalt igaühe tegelikule tarbimisele. Selline võimalus ergutab inimesi kasutama soojusenergiat säästlikult

"Üle 30 korterelamu kohta, kuhu ise oleme sellise süsteemi paigaldanud, on keskmine soojusenergia kokkuhoid 20%," kinnitab Indrek Sang

MESA Eesti OÜst. Ta toob paralleeli korterite veearvestite kasutuselevõtuga: nimelt vähenes Tallinna Vee andmetel tänu sellele suurtes elamurajoonides vee tarbimine ligi 2,5 korda.

Soojakadude võimalikud põhjused:

  • pehkinud aknaraamid
  • praod paneelivuukide vahel ja otsaseintes
  • ebapiisav soojustus või selle vilets paigaldus
  • tuuletõke ei ole küllalt tihe
  • ebasobiv küttesüsteem
     

Allikas: SL Õhtuleht


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it