Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Kohalikud omavalitsused ei tohi veeteenuse hinda enam muuta02.09.2010

Konkurentsiamet tuletab vee-ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele meelde, et seoses käesoleva aasta 1. novembril jõustuva monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusega, muutuvad nimetatud kuupäeval automaatselt kehtetuks kohalike omavalitsuste määrused, millega on kehtestatud senised veeteenuste hinnad.

Vastavalt uue seaduse rakendussättele kohustub vee-ettevõtja kuni uue hinna kooskõlastamiseni jätkama teenuse osutamist hindadega, mis kehtivad 31. oktoobril 2010. Seega on seadusevastane rakendada üleminekuajal mis tahes hindu, mis seaduse jõustumisele eelneval päeval ei kehti. Samuti ei tohi vee-ettevõtja rakendada hindu, mis on kohaliku omavalitsuse poolt varem kehtestatud määrusega kinnitatud hilisemaks ajaks kui 31. oktoober. Näiteks ei ole õigust rakendada hinda, mis peaks kohaliku omavalitsuse määruse kohaselt kehtima hakkama 1. jaanuaril 2011.

Ka on seadusevastane rakendada hindu, mis on kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud peale käesoleva aasta juulikuud. Kuni uue seaduse jõustumiseni kehtib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 redaktsioon, mille alusel saab hinda kehtivaks lugeda vaid juhul, kui hinnamäärus on avalikustatud vähemalt 90 päeva enne hinna kehtima hakkamist. Sellest tulenevalt on vee-ettevõtja uue seaduse jõustumisel kohustatud rakendama veeteenuse hindasid, mis avalikustati hiljemalt 3. augustil ja kehtisid 31. oktoobril 2010. Nimetatud tingimustele mittevastavate hindade rakendamine pärast käesoleva aasta 1. novembrit toob vee-ettevõtjale kaasa seaduses sätestatud vastutuse.

Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse kohaselt peab vee-ettevõtja lisaks väärteovastutusele arvestama kriminaaltrahviga summas kuni 250 miljonit krooni, kui ebaseadusliku hinna rakendamisega kaasneb turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, muuhulgas ebaõiglase hinnatingimuse rakendamine.
Allikas: city24.ee


 


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it