Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Savenergy: Kõrge hind hirmutab passiivmaja tellijat 26.05.2010

Savenergy OÜ projekteerija Marko Merevoo kirjutab, et passiivmajadel on Eestis tulevikku, ehkki projekteerimisstandardeid veel pole ja tellijate huvi kesine.

Hooned kulutavad ligi 40% Euroopa Liidu energiatarbimisest ning sellest tulenevalt on Euroopa Parlament võtnud suuna, et kõik alates 2018. aasta lõpust ehitatavad avalikud hooned ja alates 2020. aasta lõpust ehitatavad muud hooned peavad olema ligi nullenergiahooned ehk hooned, mille energiatõhusus on väga kõrge.

Klassikaline nullenergiahoone tarbib sama palju energiat kui ta ise toodab. Enne jõudmist aastasse 2020 tuleks Eestis arendada madalenergia- ja passiivmaja- tehnoloogiat. Madalenergiamaja on hoone mille kütte netoenergiavajadus ei ületa 40-50 kWh/m2 aastas.

Passiivmaja on madala energiatarbimisega hoone, mille puhul on täidetud järgmised Saksamaa Passiivmajainstituudi poolt välja töötatud tingimused: hoone kütte ja jahutuse netoenergia vajadused on ≤ 15 kWh/m2 aastas või võimsus ≤ 10 W/m2 ; hoone primaarenergiavajadus on ≤ 120 kWh/m2 aastas.

VTT (Technical Research Centre of Finland) on välja töötanud tingimused Lõuna-Soome jaoks, kus hoone kütte ja jahutuse netoenergia vajadused on
≤ 20 kWh/m2 aastas nin hoone primaarenergiavajadus on ≤ 130 kWh/m2 aastas.

Eestis hetkel kehtivate standardite järgi ehitatavate hoonete kütte netoenergiavajadused on ≥ 100 kWh/m2 aastas. Passiivmajal puudub aktiivne küttesüsteem, soojusenergiat vajatakse vaid ventilatsiooniõhu soojendamiseks ja sooja tarbevee tegemiseks.

U-väärtus 0,1 W/m2K eeldab Eesti kliimas umbes 30-40 cm paksust soojusisolatsioonikihti.

Ehkki passiivmajade projekteerimise standardid Eestis täna veel puuduvad, on olemas kõik eeltingimused madalenergia- ja passiivmajade projekteerimiseks, vaja on vaid tellijaid.

Praegu valitseb Eestis veel teadmatus ja hirm passiivmajade ees eelkõige nende eeldatava kõrge hinna tõttu. Kallimad on just väikemajade projektid. Tasuvusaeg lüheneb, mida suurem hoone ehitatakse.

Kesk-Euroopa kogemuse järgi on passiivmaja ehitusmaksumus keskmiselt kuni 15 % kõrgem tavamaja ehitusmaksumusest. Kulutused soojusisolatsiooni materjalidele ning soojapidavamatele akendele kompenseerib küttesüsteemi puudumine.
Allikas: ehitusuudised.ee
 


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it