Registreeru    
EST        
Eesti Energia Energiasäästu portaal
Kvatro
ESILEHT
ERAISIK
ÜHISTU
ETTEVÕTJA
 
Tagasi
Pooltuhat pikalt elektrita olnud majapidamist saavad Eesti Energialt soodustust 16.08.2010

Seoses viimaste nädalate äikesetormidega elektrita jäänud Eesti Energia klientidest ligi pooltuhat on vooluta olnud üle kolme päeva ning energiafirma vähendab nende võrguteenuse tasu.

Võrguettevõtja elektri katkestusaeg reguleeriva majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse kohaselt peab suveperioodil tavaolukorras Eesti Energia Jaotusvõrk rikkest põhjustatud katkestuse kõrvaldama 16 tunni jooksul.

«Kuna sel korral oli tegemist väga tugeva tormiga ja tuule kiirus ületas jaotusvõrgu projekteerimisnorme, siis on tegemist erakorralise olukorraga ja määrusest tulenevalt peab katkestuse kõrvaldama kolme päeva jooksul alates erakorralise sündmuse lõppemisest,» selgitas Eesti Energia pressiesindaja Marina Bachmann.

Kui rike kestab kauem kui piirmäär lubab, vähendatakse kliendil võrguteenuse tasu. See toimub automaatselt ja selleks ei pea klient midagi tegema, lisas Bachmann.

Energiafirma esindaja kinnitusel olid kauem, kui kolm päeva elektrita umbes 500 klienti.

«Osades piirkondades näiteks Väike-Maarjal, Laekveres, Peedu külas Tartumaal oli elektrivõrk tormi tagajärjel sisuliselt hävinenud ja ehitada tuli täiesti uus - paigaldada elektriposte ja uusi õhuliine. Seetõttu võttis ka tormi tagajärgede likvideerimine mõnes kohas rohkem aega. Siiski said keskpinge ja kõrgepinge rikked reede õhtuks likvideeritud,» lisas Bachmann.

Kui kliendil tekib rikkega seoses otsene varaline kahju, saab klient esitada võrguettevõtjale kahjunõude taotluse.

Kui suurt varalist kahju tormid Eesti Energiale kokku põhjustasid, ei oska firma esindaja veel täpselt öelda. «Kahjude kokkuarvutamine võtab veel aega. Praegu keskendume jätkuvalt rikete likvideerimisele, kuna ka sel pühapäeval tegi torm mitmel pool pahandust.»
Allikas: e24.ee


Säästva arengu ja halduse portaal | info@property24.ee

     Videoteek
300 aastat fossiilseid kütuseid 300 sekundiga!
Fantastiline graafiline läbilõige faktidega töösturevolutsioonist kuni globaalsete energeetika- ja kliimaprobleemideni!
Carlota Perez - 2020 Shaping Ideas
Muljetavaldavad ideed maailmakuulsalt professorilt keskkonna, ühiskonna ja tuleviku analüüsis.
Passiivmaja minutiga
Video madala energiakuluga passiivmaja elementide montaazist Oslo lähedal Norras. Kvaliteetse karkassi paigaldamiseks kulus 4 päeva.

     Ideed
1. Päeva moto: kõik mis teed- tee hästi!
2. Elu on lihtne aga inimene järjekindlalt muudab seda keeruliseks!
3. Nihil difficile volenti- miski ei ole raske neile kes seda tahavad!

     Reklaam
banner

EAS
banner

E- ehitus
Energe.it